بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۳

اکسل در برنامه ریزی تولید

مایکروسافت اکسل نرم افزار خوش دست و خوبی برای خیلی از کارهای جاری است که نیاز به انجام محاسبات دارند، مخصوصا اگر از ورژنهای ۲۰۱۰ و یا بالاتر اکسل استفاده کنید؛ یکی از این استفاده ها، کاربرد اسکل در محاسبات

پست شده در اکسل, نرم افزارهای سازمانی